Bijlagen

H. Staat van reserves en voorzieningen

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2022

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2023

2,06%

2,06%

005

Pago-onderzoek

17.437

359

11.817

29.254

006

Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid

881.438

18.158

548.392

206.034

1.223.796

007

Opleidingen personeel

129.263

2.663

129.263

212

Jaarbudget res wegen bui beb kom

428.225

8.821

428.225

306

Reserve economisch beleid

41.944

864

41.944

411

Onderh onderwijsgebouwen algem.

222.275

4.579

48.939

271.214

508

Sportstimulering

95.331

1.964

45.932

49.399

511

Renovatie sportvelden

491.355

10.122

15.460

506.815

516

Kracht van Salland (nw)

237.981

4.902

100.000

110.938

227.043

520

Reserve IVOR (saldo programma 4.2)

568.813

11.718

102.800

466.013

521

Burgerparticipatie initiatieven derden

53.720

1.107

53.720

576

Inwonersinitiatieven

63.906

1.316

63.906

666

Sociaal domein (*)

7.191.208

148.139

713.169

1.072.203

6.832.174

704

Reserve afvalverwijdering

312.743

6.443

312.743

707

Klimaatbeleid

368.887

7.599

100.000

268.887

802

Bovenwijkse voorzieningen (GB)

1.420.798

29.268

143.884

159.827

1.434.123

803

Grondexploitatie algemeen (GB) (**)

6.587.829

135.709

1.074.072

42.420

7.755.190

804

Mobiliteit N35

4.361.812

89.853

888.188

5.250.000

814

Claims bouwgrondexploitatie (GB)

150.001

3.090

150.001

815

Stedelijke vernieuwing

531.809

10.955

55.000

476.809

902

Algemene bestemmingsreserve

18.912.612

389.600

10.352.131

8.560.481

906

Weerstandsvermogen

5.904.373

121.630

52.169

560.000

5.518.172

910

Egalisatiereserve DOWR

373.750

7.699

266.965

106.785

914

ICT Samenwerking

94.203

1.941

16.495

77.708

923

Onderhoud alle gem gebouwen

2.263.720

46.633

717.134

682.304

2.298.550

924

Onderhoud gebouw Tijenraan

484.636

9.984

272.718

168.502

588.852

Subtotaal reserves

52.190.067

788.508

286.608

4.585.941

13.941.551

0

43.121.065

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2022

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2023

2,06%

2,06%

008

Gekoppelde reserve huisvesting

4.105.597

84.575

328.439

3.777.158

009

Gekoppelde reserve gemeentewerf

332.460

6.849

27.705

304.755

013

Herhuisvesting ambt apparaat 2009

320.088

6.594

40.011

280.077

015

Gekoppelde reserve binnenklimaat

114.000

2.348

0

114.000

016

Gekoppelde reserve verbouw gem huis

411.000

8.467

0

411.000

214

Gekoppelde reserve Laag Zuthem

174.258

3.590

10.250

164.008

215

Gekoppelde reserve randweg Zegge VII

680.323

14.015

40.019

640.304

216

Gekoppelde reserve Almelosestraat

150.000

3.090

4.327

145.673

218

Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan

75.000

1.545

3.750

71.250

219

Gekopp res herinrichten Kanaald OZ

58.500

1.205

1.500

57.000

220

Gekopp reserve Schoonhetenseweg

3.155.000

64.993

0

3.155.000

256

Gekoppelde reserve parkeerkelder

601.785

12.397

66.865

534.920

310

Gekoppelde reserve RGS

31.285

644

2.759

28.526

414

Gekoppelde reserve nieuwb CCS

2.189.866

45.111

87.595

2.102.271

427

Gekoppelde reserve nieuwb Horizon

352.032

7.252

14.668

337.364

428

Gekoppelde reserve St Jozefschool

1.715.512

35.340

0

1.715.512

514

Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan

1.445.360

29.774

20.323

1.425.037

517

Gekoppelde reserve kunstgrasvelden

251.875

5.189

28.042

223.833

551

Hoftheater

535.990

11.041

17.290

518.700

552

Gekoppelde reserve Strunk

571.154

11.766

0

571.154

724

Gekoppelde reserve begr Pleegste

65.000

1.339

2.167

62.833

Totaal reserves

69.526.153

1.145.631

286.608

4.585.941

13.946.801

690.460

59.761.441

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2023

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2024

2,06%

2,06%

005

Pago-onderzoek

29.254

603

11.817

41.071

006

Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid

1.223.796

25.210

488.722

198.443

1.514.075

007

Opleidingen personeel

129.263

2.663

129.263

212

Jaarbudget res wegen bui beb kom

428.225

8.821

428.225

306

Reserve economisch beleid

41.944

864

41.944

411

Onderh onderwijsgebouwen algem.

271.214

5.587

48.939

320.153

508

Sportstimulering

49.399

1.018

49.399

511

Renovatie sportvelden

506.815

10.440

15.460

522.275

516

Kracht van Salland (nw)

227.043

4.677

10.000

217.043

520

Reserve IVOR (saldo programma 4.2)

466.013

9.600

466.013

521

Burgerparticipatie initiatieven derden

53.720

1.107

53.720

576

Inwonersinitiatieven

63.906

1.316

63.906

666

Sociaal domein (*)

6.832.174

140.743

713.169

695.770

6.849.573

704

Reserve afvalverwijdering

312.743

6.443

312.743

707

Klimaatbeleid

268.887

5.539

268.887

802

Bovenwijkse voorzieningen (GB)

1.434.123

29.543

143.609

2.317

1.604.958

803

Grondexploitatie algemeen (GB) (**)

7.755.190

159.757

684.453

42.420

8.556.980

804

Mobiliteit N35

5.250.000

108.150

5.250.000

814

Claims bouwgrondexploitatie (GB)

150.001

3.090

150.001

815

Stedelijke vernieuwing

476.809

9.822

476.809

902

Algemene bestemmingsreserve

8.560.481

176.346

-2.294.838

10.855.319

906

Weerstandsvermogen

5.518.172

113.674

60.125

5.691.971

910

Egalisatiereserve DOWR

106.785

2.200

106.785

914

ICT Samenwerking

77.708

1.601

77.708

923

Onderhoud alle gem gebouwen

2.298.550

47.350

712.098

814.270

2.196.378

924

Onderhoud gebouw Tijenraan

588.852

12.130

275.357

158.712

705.497

Subtotaal reserves

43.121.065

585.320

302.974

3.153.749

-372.906

0

46.950.694

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2023

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2024

2,06%

2,06%

008

Gekoppelde reserve huisvesting

3.777.158

77.809

265.187

3.511.971

009

Gekoppelde reserve gemeentewerf

304.755

6.278

27.705

277.050

013

Herhuisvesting ambt apparaat 2009

280.077

5.770

40.011

240.066

015

Gekoppelde reserve binnenklimaat

114.000

2.348

5.700

108.300

016

Gekoppelde reserve verbouw gem huis

411.000

8.467

16.748

394.252

214

Gekoppelde reserve Laag Zuthem

164.008

3.379

10.250

153.758

215

Gekoppelde reserve randweg Zegge VII

640.304

13.190

40.019

600.285

216

Gekoppelde reserve Almelosestraat

145.673

3.001

7.500

138.173

218

Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan

71.250

1.468

3.750

67.500

219

Gekopp res herinrichten Kanaald OZ

57.000

1.174

1.500

55.500

220

Gekopp reserve Schoonhetenseweg

3.155.000

64.993

0

3.155.000

256

Gekoppelde reserve parkeerkelder

534.920

11.019

66.865

468.055

310

Gekoppelde reserve RGS

28.526

588

2.759

25.767

414

Gekoppelde reserve nieuwb CCS

2.102.271

43.307

87.595

2.014.676

427

Gekoppelde reserve nieuwb Horizon

337.364

6.950

14.668

322.696

428

Gekoppelde reserve St Jozefschool

1.715.512

35.340

53.559

1.661.953

514

Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan

1.425.037

29.356

25.873

1.399.164

517

Gekoppelde reserve kunstgrasvelden

223.833

4.611

33.672

190.161

551

Hoftheater

518.700

10.685

17.290

501.410

552

Gekoppelde reserve Strunk

571.154

11.766

571.154

724

Gekoppelde reserve begr Pleegste

62.833

1.294

2.167

60.666

Totaal reserves

59.761.441

928.112

302.974

3.153.749

-372.906

722.818

62.868.252

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2024

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2025

2,06%

2,06%

005

Pago-onderzoek

41.071

846

11.817

52.888

006

Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid

1.514.075

31.190

488.722

183.844

1.818.953

007

Opleidingen personeel

129.263

2.663

129.263

212

Jaarbudget res wegen bui beb kom

428.225

8.821

428.225

306

Reserve economisch beleid

41.944

864

41.944

411

Onderh onderwijsgebouwen algem.

320.153

6.595

48.939

369.092

508

Sportstimulering

49.399

1.018

49.399

511

Renovatie sportvelden

522.275

10.759

15.460

537.735

516

Kracht van Salland (nw)

217.043

4.471

10.000

207.043

520

Reserve IVOR (saldo programma 4.2)

466.013

9.600

466.013

521

Burgerparticipatie initiatieven derden

53.720

1.107

53.720

576

Inwonersinitiatieven

63.906

1.316

63.906

666

Sociaal domein (*)

6.849.573

141.101

713.169

721.365

6.841.377

704

Reserve afvalverwijdering

312.743

6.443

312.743

707

Klimaatbeleid

268.887

5.539

268.887

802

Bovenwijkse voorzieningen (GB)

1.604.958

33.062

140.090

2.317

1.775.793

803

Grondexploitatie algemeen (GB) (**)

8.556.980

176.274

35.288

42.420

8.726.122

804

Mobiliteit N35

5.250.000

108.150

5.250.000

814

Claims bouwgrondexploitatie (GB)

150.001

3.090

150.001

815

Stedelijke vernieuwing

476.809

9.822

476.809

902

Algemene bestemmingsreserve

10.855.319

223.620

-4.263.498

15.118.817

906

Weerstandsvermogen

5.691.971

117.255

56.544

5.865.770

910

Egalisatiereserve DOWR

106.785

2.200

106.785

914

ICT Samenwerking

77.708

1.601

77.708

923

Onderhoud alle gem gebouwen

2.196.378

45.245

706.961

1.081.816

1.821.523

924

Onderhoud gebouw Tijenraan

705.497

14.533

284.114

210.905

778.706

Subtotaal reserves

46.950.694

640.594

326.591

2.501.104

-2.010.831

0

51.789.220

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2024

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2025

2,06%

2,06%

008

Gekoppelde reserve huisvesting

3.511.971

72.347

271.896

3.240.075

009

Gekoppelde reserve gemeentewerf

277.050

5.707

27.705

249.345

013

Herhuisvesting ambt apparaat 2009

240.066

4.945

40.011

200.055

015

Gekoppelde reserve binnenklimaat

108.300

2.231

5.700

102.600

016

Gekoppelde reserve verbouw gem huis

394.252

8.122

16.748

377.504

214

Gekoppelde reserve Laag Zuthem

153.758

3.167

10.250

143.508

215

Gekoppelde reserve randweg Zegge VII

600.285

12.366

40.019

560.266

216

Gekoppelde reserve Almelosestraat

138.173

2.846

7.500

130.673

218

Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan

67.500

1.391

3.750

63.750

219

Gekopp res herinrichten Kanaald OZ

55.500

1.143

1.500

54.000

220

Gekopp reserve Schoonhetenseweg

3.155.000

64.993

0

3.155.000

256

Gekoppelde reserve parkeerkelder

468.055

9.642

66.865

401.190

310

Gekoppelde reserve RGS

25.767

531

2.759

23.008

414

Gekoppelde reserve nieuwb CCS

2.014.676

41.502

87.595

1.927.081

427

Gekoppelde reserve nieuwb Horizon

322.696

6.648

14.668

308.028

428

Gekoppelde reserve St Jozefschool

1.661.953

34.236

53.559

1.608.394

514

Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan

1.399.164

28.823

32.539

1.366.625

517

Gekoppelde reserve kunstgrasvelden

190.161

3.917

28.042

162.119

551

Hoftheater

501.410

10.329

17.290

484.120

552

Gekoppelde reserve Strunk

571.154

11.766

0

571.154

724

Gekoppelde reserve begr Pleegste

60.666

1.250

2.167

58.499

Totaal reserves

62.868.252

968.496

326.591

2.501.104

-2.010.831

730.563

66.976.215

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2025

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2026

2,06%

2,06%

005

Pago-onderzoek

52.888

1.089

11.817

64.705

006

Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid

1.818.953

37.470

488.722

165.395

2.142.280

007

Opleidingen personeel

129.263

2.663

129.263

212

Jaarbudget res wegen bui beb kom

428.225

8.821

428.225

306

Reserve economisch beleid

41.944

864

41.944

411

Onderh onderwijsgebouwen algem.

369.092

7.603

48.939

418.031

508

Sportstimulering

49.399

1.018

49.399

511

Renovatie sportvelden

537.735

11.077

15.460

553.195

516

Kracht van Salland (nw)

207.043

4.265

207.043

520

Reserve IVOR (saldo programma 4.2)

466.013

9.600

466.013

521

Burgerparticipatie initiatieven derden

53.720

1.107

53.720

576

Inwonersinitiatieven

63.906

1.316

63.906

666

Sociaal domein (*)

6.841.377

140.932

713.169

679.379

6.875.167

704

Reserve afvalverwijdering

312.743

6.443

312.743

707

Klimaatbeleid

268.887

5.539

268.887

802

Bovenwijkse voorzieningen (GB)

1.775.793

36.581

136.571

2.317

1.946.628

803

Grondexploitatie algemeen (GB) (**)

8.726.122

179.758

-93.240

42.420

8.770.220

804

Mobiliteit N35

5.250.000

108.150

5.250.000

814

Claims bouwgrondexploitatie (GB)

150.001

3.090

150.001

815

Stedelijke vernieuwing

476.809

9.822

476.809

902

Algemene bestemmingsreserve

15.118.817

311.448

991.693

14.127.124

906

Weerstandsvermogen

5.865.770

120.835

52.964

6.039.569

910

Egalisatiereserve DOWR

106.785

2.200

106.785

914

ICT Samenwerking

77.708

1.601

77.708

923

Onderhoud alle gem gebouwen

1.821.523

37.523

701.721

571.020

1.952.224

924

Onderhoud gebouw Tijenraan

778.706

16.041

289.962

204.211

864.457

Subtotaal reserves

51.789.220

729.684

337.174

2.366.085

2.656.435

0

51.836.044

Toevoegingen via 980

Onttrekkingen via 980

Nr.

Naam reserve

Saldo
31-12-2025

Wegens rente alleen berekenen,
niet storten

Wegens rente daadwerklijk storten vast

Via exploitatie

Via exploitatie

Dekking kap.lasten

Saldo
31-12-2026

2,06%

2,06%

008

Gekoppelde reserve huisvesting

3.240.075

66.746

131.528

3.108.547

009

Gekoppelde reserve gemeentewerf

249.345

5.137

27.705

221.640

013

Herhuisvesting ambt apparaat 2009

200.055

4.121

40.011

160.044

015

Gekoppelde reserve binnenklimaat

102.600

2.114

5.700

96.900

016

Gekoppelde reserve verbouw gem huis

377.504

7.777

16.748

360.756

214

Gekoppelde reserve Laag Zuthem

143.508

2.956

10.250

133.258

215

Gekoppelde reserve randweg Zegge VII

560.266

11.541

40.019

520.247

216

Gekoppelde reserve Almelosestraat

130.673

2.692

7.500

123.173

218

Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan

63.750

1.313

3.750

60.000

219

Gekopp res herinrichten Kanaald OZ

54.000

1.112

1.500

52.500

220

Gekopp reserve Schoonhetenseweg

3.155.000

64.993

78.875

3.076.125

256

Gekoppelde reserve parkeerkelder

401.190

8.265

66.865

334.325

310

Gekoppelde reserve RGS

23.008

474

2.759

20.249

414

Gekoppelde reserve nieuwb CCS

1.927.081

39.698

87.595

1.839.486

427

Gekoppelde reserve nieuwb Horizon

308.028

6.345

14.668

293.360

428

Gekoppelde reserve St Jozefschool

1.608.394

33.133

53.559

1.554.835

514

Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan

1.366.625

28.152

26.919

1.339.706

517

Gekoppelde reserve kunstgrasvelden

162.119

3.340

34.718

127.401

551

Hoftheater

484.120

9.973

17.290

466.830

552

Gekoppelde reserve Strunk

571.154

11.766

0

571.154

724

Gekoppelde reserve begr Pleegste

58.499

1.205

2.167

56.332

Totaal reserves

66.976.215

1.042.536

337.174

2.366.085

2.656.435

670.126

66.352.913

* Reserve 666 Sociaal domein: afwijking ten opzichte van stand reserve in paragraaf Sociaal domein vanwege vastgesteld plafond reserve Sociaal domein € 6,5 mln. en als gevolg van verschillend afsluitmoment.

** Reserve 803 Grondexploitatie algemeen: eventuele afroming vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening als het maximum van € 5 mln. is bereikt.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40