Bijlagen

J. Uren buiten de exploitatie

Overzicht uren buiten de exploitatie

Bedragen in €

Onderdeel

Raming 2022

Raming 2022 na wijziging

Raming 2023

Verschil 2022 na wijziging - 2023

Bouwgrondexploitatie

1.113.904

1.113.904

976.024

-137.880

Investeringsprojecten

1.656.848

1.822.732

1.912.646

89.914

Rioleringen

691.168

887.879

905.597

17.718

Reiniging

195.112

195.112

188.535

-6.577

Markten

72.020

72.020

75.177

3.157

Totaal

3.729.052

4.091.647

4.057.979

-33.668

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40