Bijlagen

F. Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen is in de primitieve begroting 2023 in totaal een stelpost voor kapitaallasten opgenomen van €  166.983. Hier tegenover staat een investeringsbedrag van € 1.412.033.

Overzicht vervangingsinvesteringen 2023

Bedragen in €

Nr.

Omschrijving

Bedrag

M6004103

Burgerlijke stand

11.820

M6210105

Inventaris wegonderhoud

26.304

M6210301

Gladheidsbestrijding

127.124

M6210601

Verkeer en vervoer

22.007

M6560106

WSW materieel

167.768

M6560301

Speelterreinen en speelplaatsen

53.424

M6531101

Sportterreinen

367.210

M6724101

Begraafplaatsen

7.988

M6951706

DOWR Facilitair

38.320

M6951403

Domein beheer materieel

590.068

Totaal

1.412.033

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40