Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2023 t/m 2026

Overzicht baten en lasten 2023 - 2026

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Onderdeel

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

A

Per programma

1

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving

16.324

-11.809

4.515

9.632

-5.911

3.722

9.655

-5.439

4.217

8.106

-3.808

4.298

2

Integraal beheer openbare ruimte

16.122

-4.999

11.124

15.780

-4.608

11.172

15.812

-4.535

11.276

15.129

-4.520

10.608

3

Onderwijs, werk en inkomen

17.973

-7.078

10.895

16.832

-6.906

9.926

16.733

-6.906

9.828

16.582

-6.906

9.676

4

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

27.300

-418

26.882

26.280

-375

25.906

26.086

-375

25.712

25.384

-375

25.010

5

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans

3.509

-3.829

-320

3.226

-3.453

-228

3.148

-3.453

-305

3.142

-3.453

-311

6

Economie

1.567

-143

1.424

840

-28

812

665

-28

636

665

-28

637

7

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed

7.546

-854

6.692

6.830

-628

6.202

6.986

-628

6.358

7.066

-628

6.438

8

Openbare orde en veiligheid

3.664

-272

3.392

3.627

-272

3.355

3.636

-272

3.364

3.637

-272

3.365

9

Bestuur en dienstverlening

3.501

-538

2.963

3.638

-913

2.725

3.619

-861

2.758

3.608

-865

2.744

OVZ

Algemene dekkingsmiddelen

-966

-4.176

-5.142

-1.765

-4.038

-5.802

-1.250

-3.866

-5.116

-1.005

-3.717

-4.722

A

Totaal per programma

96.539

-34.116

62.423

84.919

-27.131

57.788

85.090

-26.363

58.728

82.315

-24.572

57.743

B

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is

428

-9.436

-9.008

428

-9.459

-9.030

428

-9.483

-9.054

428

-9.503

-9.075

2. Overhead

12.013

-840

11.173

11.564

-903

10.660

11.368

-853

10.515

11.081

-838

10.243

4. Algemene uitkeringen

-64.605

-64.605

-66.181

-66.181

-67.774

-67.774

-61.996

-61.996

5. Dividend

-297

-297

-297

-297

-297

-297

-297

-297

6. Saldo van de financieringsfunctie

1.640

-138

1.501

2.402

-121

2.281

1.912

-116

1.796

1.942

-116

1.825

7. Overige algemene dekkingsmiddelen

2.243

-1.239

1.004

2.723

-1.140

1.583

3.034

-1.145

1.889

3.225

-1.135

2.090

8. Onvoorzien

90

90

90

90

90

90

90

90

B

Totaal alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

16.414

-76.556

-60.142

17.207

-78.102

-60.895

16.833

-79.668

-62.836

16.765

-73.885

-57.120

C

Totaal saldo van baten en lasten

112.953

-110.672

2.281

102.126

-105.233

-3.107

101.923

-106.031

-4.108

99.081

-98.457

623

D

Beoogde mutaties aan reserves

1

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving

1.368

-647

721

902

-56

846

270

-56

213

145

-46

98

2

Integraal beheer openbare ruimte

919

-1.206

-287

916

-961

-45

920

-1.080

-160

921

-587

334

3

Onderwijs, werk en inkomen

17

-466

-449

17

-629

-612

17

-692

-675

17

-679

-662

4

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

696

-674

22

696

696

696

696

696

696

5

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans

-100

-100

-47

-47

6

Economie

-355

-355

-103

-103

-3

-3

-3

-3

7

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed

136

-646

-510

136

-383

-248

136

-583

-447

136

-639

-503

8

Openbare orde en veiligheid

9

Bestuur en dienstverlening

OVZ

Algemene dekkingsmiddelen

8.349

-9.103

-754

789

-613

177

789

-569

220

789

-381

408

D

Totaal beoogde mutaties aan reserves

11.484

-13.196

-1.712

3.457

-2.791

665

2.828

-2.983

-156

2.703

-2.335

368

E

Het geraamde resultaat (C+D)

124.437

-123.868

569

105.583

-108.024

-2.441

104.751

-109.014

-4.263

101.784

-100.792

992

Verwacht resultaat

-569

-569

2.441

2.441

4.263

4.263

-992

-992

Totaal

124.437

-124.437

0

105.583

-105.583

0

104.751

-104.751

0

101.784

-101.784

0

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40