Home

De opgaven in vogelvlucht

In dit hoofdstuk gaan we in op de huidige actualiteit. Wat speelt er op dit moment bij onze inwoners en hoe willen we daar als gemeente op acteren. Ook duurzaamheid is een belangrijk en actueel thema waar we in dit hoofdstuk graag overkoepelend op inzoomen. Voor de lange termijn zien we grote opgaven op ons afkomen. Deze opgaven zijn noodzakelijk en brengen kansen met zich mee die we graag en met ambitie oppakken. Deze ambitie vraagt om een opgave gerichte aanpak, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Daarom is in deze begroting een substantieel deel nieuw beleid opgenomen voor deze vier toekomstgerichte opgaven.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40