Home

De opgaven in vogelvlucht

In Raalte werken we er hard aan om een duurzame gemeente te zijn en te blijven. Dit doen we op verschillende thema’s. We zetten in op het verminderen van energieverbruik, onder andere door het aanbieden van een energieloket en energieadvies door energievakmannen. Ook zijn we bezig met een aanpak om energiearmoede te beperken. We zetten in op het opwekken van duurzame energie middels zonnepanelen op land en op dak. In totaal hebben we in de gemeente Raalte in 2021 31,6 GWh aan duurzame energie via zon op dak opgewekt, dit is 6 GWh meer dan het jaar ervoor. Daarnaast zetten we ons in voor de transitie naar elektrisch vervoer, onder andere door het plaatsen van laadpalen via de laadpalen concessie van de provincie Overijssel. We scheiden afvalstromen in de gemeente Raalte, zodat zoveel mogelijk hergebruikt kan worden.

In de openbare ruimte wordt ook op veel fronten duurzaam gewerkt. Bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudsmaatregelen richten we ons op een lange levensduur van het gemeentelijk bezit. Goed onderhoud en tijdige reparaties dragen hieraan bij. Bij de aanschaf van materialen en de inzet van materieel wordt hier steeds kritisch naar gekeken. Er worden bijvoorbeeld geen chemische middelen ingezet, we passen ledverlichting toe en maken steeds meer gebruik van een elektrisch aangedreven wagenpark. Bij nieuwe aanleg en herinrichting van de openbare ruimte zetten wij sterk in op klimaat adaptieve maatregelen, het vergroenen en het stimuleren van het gebruik van de fiets. Veel van onze gebouwen hebben we verduurzaamd en voorzien van zonnepanelen. We volgen marktontwikkelingen en innovaties en passen deze toe. Beleidsmatig zetten we in op nieuw beleid voor biodiversiteit en circulariteit.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40