Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Raalte.
De opzet van de begroting is in lijn met het coalitieakkoord 2022-2026 versterken, verbinden en vernieuwen.

Raalte kent vier belangrijke opgaven voor de komende jaren:
1.   Ontwikkelopgave Raalte
2.   Toekomstbestendig buitengebied
3.   Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken
4.   Overheids- en inwonersparticipatie
Meer hierover leest u in de Opgaven in vogelvlucht .

Informatie over de inhoud van de begroting vindt u in de leeswijzer .

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40