Bijlagen

E. Investeringen

Investeringen begroting 2023-2026

Bedragen in €

Investeringen met structurele kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

Totaal

Invest.

Kapitaal-lasten

Invest.

Kapitaal-lasten

Invest.

Kapitaal-lasten

Invest.

Kapitaal-lasten

Invest.

Beïnvloedbare kredieten

Verkeersagenda meldingen

200.000

200.000

14.400

200.000

28.800

43.200

600.000

Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk

100.000

100.000

7.200

100.000

14.400

21.600

300.000

Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten

470.000

1.900.000

2.012.000

4.382.000

Rioleringskredieten 2023

2.176.177

2.176.177

rechtstreeks tlv voorziening

-561.500

netto kapitaallasten

1.614.677

99.369

99.369

99.369

99.369

dekking riolering

-99.369

-99.369

-99.369

-99.369

Rioleringskredieten 2024

2.206.500

2.206.500

rechtstreeks tlv voorziening

-551.625

netto kapitaallasten

1.654.875

77.779

77.779

77.779

dekking riolering

-77.779

-77.779

-77.779

Rioleringskredieten 2025

1.601.000

1.601.000

rechtstreeks tlv voorziening

-400.250

netto kapitaallasten

1.200.750

56.435

56.435

dekking riolering

-56.435

-56.435

Rioleringskredieten 2026

1.527.000

1.527.000

rechtstreeks tlv voorziening

-381.750

netto kapitaallasten

1.145.250

53.827

dekking riolering

-53.827

MIP 2023 vanuit 2022

jaarschijf 2023

304.851

304.851

gedekt door subsidies

-105.000

netto kapitaallasten 2023

199.851

9.193

9.193

9.193

9.193

1e jaar terugramen

-9.193

-4.996

-4.996

MIP 2024 vanuit 2022

284.851

284.851

gedekt door subsidies

-105.000

netto kapitaallasten 2024

179.851

7.898

7.898

7.898

1e jaar terugramen

-7.898

-4.121

MIP 2025 vanuit 2022

84.950

84.950

gedekt door subsidies

-35.000

netto kapitaallasten 2025

49.950

2.298

2.298

1e jaar terugramen

-2.298

MIP Schoonhetenseweg 2023

900.000

41.400

41.400

41.400

41.400

900.000

1e jaar terugramen

-41.400

0

geen afschrijving t/m 2025

-22.500

-22.500

0

MIP Schoonhetenseweg 2024

900.000

41.400

41.400

41.400

900.000

1e jaar terugramen

-41.400

geen afschrijving t/m 2025

-22.500

MIP Schoonhetenseweg 2025

875.000

40.250

40.250

875.000

1e jaar terugramen

-40.250

geen afschrijving t/m 2025

Bespaarde rente gekopp res Schoonhetenseweg

-18.900

-37.800

-56.175

dekking tlv gekoppelde reserve Schoonhetenseweg (afschr deel)

-66.875

MIP 2023-2026 jaar 2023

245.000

14.020

14.020

14.020

14.020

245.000

1e jaar terugramen

-14.020

MIP 2023-2026 jaar 2024

708.117

33.827

33.827

33.827

708.117

rechtstreeks tlv voorziening

-17.121

netto kapitaallasten

690.996

1e jaar terugramen

-33.827

MIP 2023-2026 jaar 2025

2.599.501

122.116

122.116

2.599.501

rechtstreeks tlv voorziening

-308.180

netto kapitaallasten

2.291.321

1e jaar terugramen

-113.459

MIP 2023-2026 jaar 2026

1.738.567

80.485

1.738.567

rechtstreeks tlv voorziening

-17.121

netto kapitaallasten

1.721.446

1e jaar terugramen

-134.694

0

Totaal beïnvloedbaar (structureel)

4.396.028

0

6.299.468

25.797

7.472.451

51.174

3.265.567

84.189

21.433.515

Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten

N.v.t.

Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (structureel)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal structureel

4.396.028

0

6.299.468

25.797

7.472.451

51.174

3.265.567

84.189

21.433.515

Investeringen met eenmalige dekking

2023

2024

2025

2026

Invest.

Invest.

Invest.

Invest.

Totaal

Beïnvloedbare kredieten

Promotie en marketing

30.900

30.900

Agri en Food t/m 2023

20.600

20.600

Uitvoeren beleidsplan recr. en toerisme

25.000

25.000

50.000

Integraal onderwijshuisvestingsplan

25.000

25.000

50.000

Uitvoering Roalter Sportakkoord

50.000

50.000

Extra inzet boombeheer

133.000

133.000

Implementatie omgevingswet

31.930

31.930

Omgevingswet

150.000

150.000

Beheerplan straatmeubilair 2023

30.000

30.000

Beheerplan begraafplaatsen 2023

25.000

25.000

Beheerplan beheersing eikenprocessierups

10.000

10.000

Proceskst onderz inh ambitie en fin mog

30.000

30.000

Leefb + toekomstbest. dorpen en wijken

100.000

100.000

MIP Voorbereiding

114.566

86.072

200.638

Leaderprogramma 2023-2027

122.222

122.222

122.222

366.666

Fietsbeleidsplan

75.000

75.000

Beleid huisvesting arbeidsmigranten

25.000

25.000

Actualiseren woonwagenbeleid

30.000

30.000

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

25.000

25.000

25.000

25.000

100.000

Aanschaf digtaal contactplatform

46.792

46.792

Vervangen publiek documenten systeem

20.173

20.173

Deelname project Energie en duurzaamheid

40.736

40.736

Totaal beïnvloedbaar (eenmalig)

1.038.697

283.294

147.222

147.222

1.616.435

Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten

Ondersteuning evenementen

50.000

50.000

100.000

Sanering asbestdaken

103.750

103.750

Kerkenvisie

25.000

25.000

Voorfinanciering renovatie brandweerkazernes

100.000

100.000

Aanvullend budget Raalte 900 jaar

160.000

160.000

Centrumvisie Heino

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig)

488.750

100.000

50.000

50.000

688.750

Totaal eenmalig

1.527.447

383.294

197.222

197.222

2.305.185

Totaal 2023-2026

5.923.475

0

6.682.762

25.797

7.669.673

51.174

3.462.789

84.189

23.738.700

Resume nieuwe investeringskredieten

2023

2024

2025

2026

Totaal (€)

Totaal (%)

Beïnvloedbare kredieten

5.434.725

6.582.762

7.619.673

3.412.789

23.049.950

97%

Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten

488.750

100.000

50.000

50.000

688.750

3%

Totaal aan nieuwe investeringskredieten

5.923.475

6.682.762

7.669.673

3.462.789

23.738.700

100%

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40