Home

De opgaven in vogelvlucht

We zien en horen in onze gemeente dat een toenemend aantal inwoners in een kwetsbare positie terecht komt en ondersteuning nodig heeft. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat er een woning voor iedereen is. Dat je je boodschappen niet meer kunt betalen en van de voedselbank afhankelijk wordt. Dat je je steeds meer zorgen maakt of je de energierekening nog wel kunt betalen en misschien de komende winter wel ‘in de kou komt te zitten’. Dat willen we niet in Raalte. We willen in saamhorigheid blijven leven. Daarom komen we graag en proactief in gesprek met onze inwoners om zorgen te delen en samen naar oplossingen te zoeken. Het is soms moeilijk om inwoners die hulp nodig hebben in beeld te krijgen. Ook onbekendheid met ondersteuning die nu al beschikbaar is, kan een issue zijn. Ook daar willen we de komende periode extra op inzetten. We zien en voelen ook dat het nu nodig is iets voor onze inwoners te kunnen betekenen in deze (financieel) onzekere en moeilijke tijden.  Dit onderschrijft dan ook dat we in deze begroting de woonlasten voor 2023 bevriezen op het niveau van het jaar 2022 en een energie-ondersteuningsfonds in het leven roepen van € 1 mln. om de hoge energielasten te dempen. Hierbij denken we aan tegemoetkomingen in deze lasten, maar gelijktijdig ook aan ondersteuning om het energieverbruik duurzaam te verminderen.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40