Bijlagen

A. Kerngegevens

Kerngegevens

Bedragen in €

Raming per 1 januari 2023

Werkelijk per 31 december 2021

A. Sociale structuur

Aantal inwoners totaal

38.250

38.138

Uitkeringsgerechtigden bijstand:

PW

380

367

IOAW

15

17

IOAZ

2

1

BBZ

0

6

B. Fysieke structuur

Ha. oppervlakte gemeente

17.229

17.229

Aantal woningen totaal

16.231

16.170

Aantal woningen gericht op:

Raalte-dorp

8.759

8.726

Heino

3.018

3.007

Heeten

1.574

1.568

Luttenberg

903

900

Mariënheem

601

599

Broekland

477

475

Nieuw Heeten

471

469

Laag Zuthem

252

251

Lierderholthuis

176

175

Ha. openbaar groen (exclusief sportvelden)

183,3

177,1

C. Personele gegevens

Aantal personeelsleden

279

279

Aantal fte's

227,82

222,28

D. Financiële structuur

Per inwoner 2023:

Begrotingsomzet (overzicht hoofdstuk 4.1)

124.437.417

3.253

Opbrengst belastingen

9.436.000

247

Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)

68.749.979

1.797

Boekwaarde vanuit Staat van investeringen

143.416.737

3.749

Vaste schuld Staat van geldleningen

75.729.770

1.980

waarvan voor woningbouw

729.770

19

Eigen financieringsmiddelen Staat van reserves en voorzieningen:

Reserves

69.526.153

1.818

Voorzieningen

11.311.313

296

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40